Vertrouwenspersonen 

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Binnen HBSV beschikken we over twee vertrouwenscontactpersonen; Vera Janssen en Bert Janssen. Beide zijn al jaren lid van onze vereniging en zetten zich al enige tijd in om respect, normen en waarden binnen HBSV onder de aandacht te brengen. Na enkele jaren hierin actief te zijn geweest zijn die taken overgedragen aan de commissie “de waardevolleclub”.

De nieuwe taak is die van “vertrouwenscontactpersoon” (VCP). Voor deze taak volg je een trainingen bij het NOC/NSF om kennis en vaardigheden je eigen te maken.

Grensoverschrijdend gedrag

De VCP-er is er in eerste instantie voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken.

Seksuele intimidatie, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en discriminatie komt overal voor: op het werk, in de disco, op school… en helaas ook in de sport. Als je ermee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning en advies of gewoon een luisterend oor. HBSV staat voor een veilig sportklimaat en heeft daarom VCP-er binnen de vereniging waar je terecht kunt als je met bovenstaande zaken te maken krijgt. HBSV sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de KNVB en de sportkoepel NOC/NSF

Het veilige sportklimaat uit zich in de omgeving van het gebouw waar we sporten maar vooral ook in het gevoel van veiligheid door de cultuur binnen de vereniging.

HBSV wil een situatie scheppen waarbij sporters kunnen groeien en bloeien. Helaas komt het voor dat niet iedereen deze omgeving als prettig ervaart en kan het zijn dat sporters zich onveilig of geïntimideerd voelen.

De VCP is beschikbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur, die opmerkingen of vragen hebben over ongewenst gedrag en seksuele intimidatie of die over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging.  De VCP-er heeft een andere rol dan een vertrouwenspersoon. De VCP-er heeft een procedureel adviserende rol en een vertrouwenspersoon een inhoudelijk adviserende rol. De vertrouwenspersoon is een externe medewerker van de sportkoepel NOC/NSF.

Wat doet de VCP dan feitelijk?

De VCP is binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt. Bij de VCP kan een melder zijn verhaal doen en de VCP zal mogelijkheden bespreken voor passende doorverwijzing en de te nemen acties. De VCP kan altijd hulp voor advies inroepen bij het NOC/NSF. Het NOC/NSF kan hulp bieden voor diegene die een melding heeft gedaan, maar ook kan er iemand van het NOC/NSF zijn die direct steun is voor het bestuur, en voor de beschuldigde.

Naast de eerste opvang en de doorverwijzing ligt er een taak voor preventieactiviteiten. Iedereen binnen de vereniging moet weten dat er een VCP is. De VCP houdt zich op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen op het terrein van preventie en sanctionering van seksuele intimidatie binnen de sport.  Daarnaast kan de VCP bijdragen aan een beleid op vereniging niveau m.b.t. landelijke ontwikkelingen in het beleid seksuele intimidatie en sociaal veilige sportomgeving. Ten slotte kan de VCP-er advies en informatie geven aan het bestuur waarmee gericht beleid kan worden ontwikkeld tegen seksuele intimidatie.

Praktische informatie

Je mag Bert bellen op 0611485655 of Vera op 077-4642487.

Wil je direct in contact komen met een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, dan kun je telefonisch contact opnemen met “Centrum veilige sport Nederland” via 0900-2025590. Het meldpunt is te bereiken op werkdagen 08:30 – 17:30 uur. Andere manieren om contact te maken vind je op https://centrumveiligesport.nl/contact.