Privacybeleid

 Dit is de Privacyverklaring van sportvereniging H.B.S.V., gevestigd te Hout-Blerick gemeente Venlo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12051208, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we in deze Privacyverklaring beschreven hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring, stel jouw vraag dan gerust per email aan: secretariaat@hbsv.nl.

Onderstaand staat er per doeleinde we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens van ons ontvangen.

GEGEVEN OPSLAG

Voor het aangaan van het lidmaatschap

 • Onderzoeken of je lid kan worden.
 • Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

Hebben we nodig

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Start en Einddatum lidmaatschap KNKV/KNVB
 • VOG (*)

(*) Alleen voor leden die met jeugdleden werken

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Als je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Als je geen lid wordt, maar slechts voor een korte periode contact met ons hebt, worden jouw gegevens uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Wie ontvangt deze gegevens?

 • Bestuur
 • Ledenadministratie

Voor het voeren van de administratie

 • Het versturen van facturen
 • Het incasseren van contributie

Hebben we nodig

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Team
 • Spelend/Niet-spelend

Hoe lang bewaren we deze gegevens

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna. Vervolgens zeven jaar alleen in financiële administratie.

Wie ontvangt deze gegevens

 • Penningmeester
 • Ledenadministratie

Voor het onderhouden van communicatie

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, wedstrijdschema en uitnodigingen voor evenementen.

Hebben we nodig

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Postadres (bij ontbreken van emailadres)

Hoe lang bewaren we deze gegevens

Zolang als men aangemeld is.

Wie ontvangt deze gegevens

 • Bestuur
 • Commissies
 • Trainers teams
 • Webmaster

Voor het optimaliseren van onze website

Om onze digitale dienstverlening te verbeteren.

Hebben we nodig

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Hoe lang bewaren we deze gegevens

 • Iedere keer dat onze website bezocht wordt.
 • Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Wie ontvangt deze gegevens

Om u te benaderen na het einde lidmaatschap

Hebben wij nodig

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • begin en einddatum lidmaatschap KNKV/KNVB

Hoe lang bewaren we deze gegevens

Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Wie ontvangt deze gegevens

 • Bestuur
 • Ledenadministratie

BEPALINGEN

Leden

 • Onder leden verstaan wij:
 • Spelende en niet-spelende leden voor de bond in Sportlink bekend als Bondsleden
 • Spelende en niet-spelende leden voor de vereniging in Sportlink bekend als Verenigingsleden
 • Steunende leden voor de bond in Sportlink bekend als Verenigingsleden
 • Ereleden afhankelijk van situatie bekend bij bond in Sportlink als Bondslid of Verenigingslid
 • Leden van Verdienste afhankelijk van situatie bekend bij bond in Sportlink als Bondslid of Verenigingslid

Betrokkenen

Onder betrokkenen verstaan wij:

 • Sponsoren
 • Leveranciers e.d.

Persoonsgegevens

Digitale (online) programma’s en fysieke middelen die persoonsgegevens (kunnen) bevatten van ons, onze leden en betrokkenen:

 • Sportlink (ledenadministratie van de bonden: KNVB en KNKV)
 • Digitaal archief (DVD’s, opslagdiensten)
 • Papieren archief (zoals oude clubbladen en ledenlijsten)
 • Website/Email/Opslagdienst
 • Social media (zoals: Facebook, Youtube) (Alleen indien toestemming)

Cookies

Via onze websites kunnen wij gebruik maken van cookies, eenvoudige kleine bestandjes die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De Vereniging versterkt zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens alleen aan derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taken of wettelijk verplicht is. In voorgaande tabel is een overzicht opgenomen van de situaties waarin we jouw persoonsgegevens aan derden kunnen verstrekken.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen). Daarnaast heb je het recht om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij dergelijke verzoeken altijd te identificeren.

Als je wil dat we jouw gegevens verwijderen, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle interne en externe organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang tot de persoonsgegevens is afgeschermd. Onze veiligheidsmaatregelen laten wij regelmatig controleren.

Minderjarigen

Als je je als minderjarige wil registreren dien je hiertoe expliciete toestemming van jouw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen Privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het Privacybeleid

De Vereniging past haar Privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per email, via de website of andere communicatiemiddelen te informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunt je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Niels Vervoort
secretariaat@hbsv.nl
06- 48 46 94 55

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.