Misbruik bij HBSV, dat gebeurt toch niet?

Bij HBSV zorgen we voor een veilige sportomgeving. We willen geen seksuele intimidatie of seksueel misbruik bij onze club. Maar soms kan het toch gebeuren dat er iets heel ergs gebeurt. Bijvoorbeeld seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie of pesten. Als je daar mee te maken krijgt, kun je hulp krijgen. Dat geldt voor slachtoffers, melders en beschuldigden. Je kunt dan contact opnemen met:

Als je iets ziet of hoort waar je over twijfelt, kun je ook hulp vragen. Je kunt dan terecht bij de vertrouwenspersonen van HBSV of bij deze organisatie:

  • Veilig Thuis. Deze organisatie helpt mensen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Je kunt bij Veilig Thuis terecht als je hulp zoekt, als je je zorgen maakt over iemand anders of als je een professional bent. Het maakt niet uit of je het zeker weet of niet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. 

Bij HBSV doen we al veel om een veilige sportomgeving te maken. Zo vragen we van alle vrijwilligers die met minderjarigen werken een VOG. Dat is een verklaring dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd.

Meldplicht

Het NOC/NSF heeft een meldplicht voor verenigingen. Dat betekent dat je het moet melden als je iets weet of vermoedt van seksuele intimidatie of seksueel misbruik. HBSV doet mee aan deze meldplicht. Wil je meer weten over de meldplicht? Kijk dan op de site van Centrum Veilige Sport Nederland 

Gedragscodes

Het NOC/NSF heeft ook gedragscodes voor leiders. Dat zijn regels voor hoe je je moet gedragen als je een team begeleidt. HBSV gebruikt deze gedragscodes ook. Je kunt ze vinden via Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders- Centrum Veilige Sport Nederland.