Lid worden?

Nieuwe leden kunnen zich bij HBSV (voetbal en korfbal ) aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier, dat te vinden is onder aanmeldformulier voetbal of aanmeldformulier korfbal.

Het insturen van het ingevulde aanmeldformulier wil overigens niet zeggen dat men (direct) lid kan worden. Er kunnen namelijk redenen zijn om het lidmaatschap te weigeren of de betreffende aanmelding op een wachtlijst te plaatsen.

Heb je vragen betreffende het lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar voetbal@hbsv.nl of korfbal@hbsv.nl.