Bestuur

 

Algemeen bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen HBSV. Daarnaast stuurt het algemeen bestuur het bestuur van de afdeling voetbal en de afdeling korfbal aan. Onderstaand de gegevens van de bestuursleden.


Frank Berden (Voorzitter)
Ruud Timmermans (Vicevoorzitter)
Lei Verstraelen (Penningmeester)
Niels Vervoort (Secretaris)

secretariaat@hbsv.nl

Afdeling Voetbal

De afdeling voetbal is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de voetbaltak van HBSV. Denk hierbij aan de in-, door- en uitstroom van spelers, maar ook aan opleidingen en (technische) stages.

Mitchell Walda (Voorzitter)
Roel Swinkels (Vicevoorzitter)
Stan Keunen (Secretaris)
Rob Fila (Secretaris)

voetbal@hbsv.nl

Afdeling Korfbal

Het bestuur van de afdeling korfbal is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de korfbaltak van de vereniging. Denk hierbij aan de in-, door- en uitstroom van spelers.

 

 

Marc Brans (Voorzitter)
Sjaak Niessen (Voorzitter)
Marjo Budziak (Secretaris)

korfbal@hbsv.nl

Commissies

Er zijn diverse commissies actief binnen HBSV. Iedere commissie heeft een belangrijke rol in het succes van de vereniging.

ACCOMODATIE COMMISSIE

Een sportvereniging kan niet optimaal functioneren zonder accommodatie commissie. De leden van deze commissie dragen er zorg voor dat alles op het sportpark in goede staat is. Denk bijvoorbeeld aan het beheer van de velden, kleedkamers, materialen et cetera.

Voorzitter: Jan Titulaer | 077-3827123 | jan.titulaer@home.nl

DE WAARDEVOLLE CLUB

HBSV vindt het belangrijk dat er structureel aandacht is voor de sfeer, cultuur en omgang binnen de club. In 2014 heeft de vereniging een commissie opgericht, genaamd De Waardevolle Club, die zich bezig houdt met de normen en waarden binnen onze club.

Voorzitter: Michiel Dijs | 06-51528975 | dewaardevolleclub@hbsv.nl

FINANCIELE COMMISSIE

Voor de financiele zaken van HBSV is deze commissie verantwoordelijk. Denk bij financiele zaken aan de contributie en inkomsten, maar ook het verzorgen van alle betalingen.

Penningmeester: Lei Verstraelen | 06-28213949 | financien@hbsv.nl

HORECA COMMISSIE

De horeca commissie zorgt voor de coördinatie van de kantine. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat er zowel voor spelers als publiek altijd een hapje en drankje klaar staat.

Voorzitter: Roy van Oirschot | 06 30 93 15 40 | horeca@hbsv.nl

PR COMMISSIE

De PR commissie is verantwoordelijk voor de commerciële contacten vanuit de vereniging. Denk bijvoorbeeld het werven van sponsoren, het organiseren van sponsoractiviteiten en het coördineren van het kledingbeleid.

Voorzitter: Jordy Goertz | 06-11186634| pr@hbsv.nl
Secretaris: Yvonne Sanders-Huys | 06-15001270 | pr@hvsv.nl

SECRETARIAAT

Het secretariaat zorgt voor ondersteuning van de sportende leden. Denk bijvoorbeeld aan het wedstrijdsecretariaat, het verwerken van gegevens en coördinatie van onze leden.

Voorzitter: Niels Vervoort | 06-48469455 | secretariaat@hbsv.nl