HBSV Cultuur

HBSV vindt het belangrijk dat er structureel aandacht is voor de sfeer, cultuur en omgang binnen de club. Daarom heeft HBSV sinds 2014 een commissie in het leven opgericht, die zich bezig houdt met gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag binnen HBSV aan te pakken. Houden leden zich daar niet aan? Dan wil HBSV met jou in gesprek. Zo kunnen we voorkomen dat de laatste spreekwoordelijke ‘druppel’ valt.

De commissie heeft een aantal verantwoordelijkheden:

  • De commissie is geen politie van de vereniging. Elk HBSV lid heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan het op niveau brengen en houden van de HBSV cultuur.
  • De commissie werkt namens het algemeen bestuur een beleid uit. Waarbij zowel correctieve- als preventieve acties worden uitgezet.
  • De commissie onderzoekt meldingen en heeft een adviserende rol richting betrokkenen en richting bestuur. Alleen het bestuur mag sancties opleggen.

Wil je een melding doen of heb je een vraag aan de commissie. Mail dan het ingevulde formulier naar dewaardenvolleclub@hbsv.nl.

Omdat HBSV wil dat iedereen op een veilige manier kan sporten hebben we binnen onze vereniging twee vertrouwenscontactpersonen. Hier kun je terecht om over zaken te praten die je liever eerst vertrouwelijk met iemand wil bespreken.         

Meer informatie vind je hier.               

Bert Jansen – vertrouwenscontactpersoon
Vera Janssen – vertrouwenscontactpersoon