Algemene Leden Vergadering

In tegenstelling tot ons eerdere bericht zal het agendapunt met betrekking tot een stemming voor de fusie met Volharding niet plaatsvinden aanstaande ALV. Het is de betrokken partijen niet gelukt om alle benodigde stukken tijdig gedeponeerd te hebben waardoor het proces vertraagd is.

Toch willen we de vergadering door laten gaan om jullie te informeren over status van de fusie met Volharding én informeren over het onderzoek dat in de afrondende fase zit voor onze nieuwe sportaccommodatie.

Dit betekent tevens dat de 2e ingelaste ALV op dinsdag 5 juli NIET doorgaat.