Voortgang fusie HBSV x Volharding

Voorgenomen fusie HBSV – Volharding:
Op de Algemene Ledenvergadering van 27 september jongstleden zijn de aanwezige leden van beide verenigingen geïnformeerd over de voorgenomen fusie tussen HBSV (Hout-Blerickse Sport Vereniging) en Volharding.

Het voorstel is om gymnastiek als (zelfstandige) afdeling toe te voegen aan HBSV naast de afdelingen voetbal, bootcamp en korfbal. De naam HBSV-Volharding voor de afdeling gymnastiek is hierbij voor de hand liggend.

Voordelen samengaan
De fusie biedt voor beide verenigingen voordelen en levert synergiën op waaronder:
o Uitbreiding sportaanbod onder paraplu HBSV met als doel:
    –> Een Omnivereniging met sport en spel voor iedereen van 0 tot 95 jaar)
o Waarborging continuïteit sportaanbod voor de Hout-Blerickse gemeenschap;
o Bredere stimulering vrijwilligersbeleid;
o Het kunnen delen van elkaars faciliteiten;
o Kennisdeling van expertise binnen beide verenigingen.

Dit zijn maar een aantal zaken die we opsommen en wij vertrouwen er dan ook op dat onze leden dit initiatief mee zullen ondersteunen

Ondersteuning gemeente Venlo
De Gemeente Venlo ondersteunt dit initiatief ook en is nauw betrokken bij de gesprekken. Ook zij zien de synergie-effecten op korte en lange termijn. Op dit moment zitten we midden in de verkenning en merken we dat de besturen van beide verenigingen op hoofdlijnen positief gestemd zijn. Wij verwachten dan ook begin 2022 een principeakkoord waarna we dit aan de algemene ledenvergadering van beide verenigingen kunnen voorleggen.