Uitstel ALV 2021

Helaas heeft de uitnodiging voor de ALV en de persconferentie van het demissionaire kabinet met als gevolg aangescherpte Corona maatregelen zich gekruist.

Als gevolg hiervan willen wij jullie het volgende mededelen:
Gezien de huidige besmetting cijfers, de geldende Corona maatregelen met daarnaast enkele belangrijke agenda punten heeft het algemeen bestuur besloten de ALV tot nader orde uit te stellen en voor dit moment geen gebruik te maken van een digitale bijeenkomst.

Conform de “Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid” heeft het bestuur de mogelijkheid om de ALV uit te stellen. Uitstellen kan tot vier maanden na de datum waarop de ALV (volgens de statuten) gehouden zou moeten worden.

Wij hopen de ALV in de eerste helft van 2022 opnieuw in te kunnen plannen.
Namens het Algemeen Bestuur van HBSV

Niels Vervoort
Algemeen secretaris