Uitnodiging ALV

Hierbij nodigt het algemeen bestuur je uit voor het bijwonen van de 88e Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering houden wij op vrijdag 23 April 2021 online, start is om 19:30.

In verband met de maatregelen voor Covid-19 vragen wij aan alle leden die willen deelnemen zich vooraf te registreren per email. Dit kan op het volgende emailadres: secretariaat@hbsv.nl onder vermelding van naam, adres en geboortedatum. Dit dient voor 16-04-2021 te gebeuren. Daarna ontvangt men een digitale uitnodiging om deel te nemen aan de ALV.

Uitnodiging + Agenda ALV HBSV