HBSV Corona richtlijnen

Om de start van het seizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn onderstaande
richtlijnen opgesteld op basis van informatie vanuit het RIVM, NOC*NSF, KNVB,KNKV gemeente
Venlo en de Rijksoverheid aangevuld met clubeigen afspraken. Wij proberen zo volledig
mogelijk te zijn op basis van de beschikbare informatie.

HBSV wilt benadrukken dat deze richtlijnen actueel zijn en een aantal veranderingen door
kunnen maken mocht dat nodig zijn. Deze veranderingen hebben te maken met nieuwe
maatregelen vanuit het RIVM, NOC*NSF, KNVB,KNKV, gemeente Venlo en de Rijksoverheid.
Iedere aanpassing wordt gecommuniceerd via de website van HBSV. Nogmaals willen we
benadrukken dat het naleven van alle maatregelen zeer belangrijk is voor de manier van
omgaan op het sportpark. Bij het niet naleven van de richtlijnen zal HBSV de eventuele
boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen. HBSV is zeer verheugd haar
deuren weer te mogen openen voor leden, toeschouwers en bezoekende verenigingen.
Tot slot willen we iedereen heel veel sportplezier wensen in het nieuwe seizoen
en hopen bovenal dat iedereen gezond blijft.

Als er vragen zijn, dan het verzoek deze te stellen via: secretariaat@hbsv.nl