Verwachtingen leden 

Iedereen binnen de sportwereld heeft te maken met normen en waarden. Hoe gaan we met elkaar om, welke spelregels “hanteren” we binnen en buiten het veld, hoe proberen we problemen binnen de club op te lossen etc.

Toch blijven waarden en normen voor velen een wat ongrijpbaar fenomeen. Wat bedoelen we er nu precies mee en hoe vertaal je dat naar de dagelijkse sportpraktijk. Daar gaat het immers om!

Dit gedragsbeleid poogt hierop een antwoord te geven. Het vormt als het ware "gereedschap" voor HBSV. Daarbij hebben wij het bestaande “Gedragsconvenant De Waarde(n)volle Club” als uitgangspunt genomen. Dit is een initiatief dat door de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS) en de Gemeente Venlo is ontstaan. HBSV heeft met vele andere Venlose amateursportverenigingen zich geconformeerd aan het genoemde gedragsconvenant.

De samenstellers hebben niet de illusie dat met Gedragscodes alle problemen kunnen worden opgelost. Was dat maar waar, de praktijk is heel wat weerbarstiger. Met deze Gedragsregels en -codes reiken wij bouwstenen aan, waarmee HBSV aan de slag kan. Als we gezamenlijk actie ondernemen komt het doel wat dichterbij: een sportwereld waar het voor iedereen goed toeven is. Nu en in de toekomst

Van een ieder die betrokken is bij HBSV hebben we een bepaalde verwachtingen. Wat die verwachtingen zijn kunt u lezen door de link hieronder te openen.