Verslag 85e jaarvergadering HBSV 

Verslag 85ste jaarvergadering HBSV

Op vrijdag 23 november vond alweer de 85ste jaarvergadering plaats van HBSV.

In een erg goed gevulde kantine werden door het bestuur onze leden bijgepraat over de financiële resultaten en de laatste ontwikkelingen binnen de club. Belangrijkste onderwerpen dit jaar waren natuurlijk de visie van de gemeente op de sportaccommodaties, sportdorp SEW, het vrijwilligersbestand en de nieuwe werkgroep communicatie.

Naast de inhoudelijke punten is er ook uitgebreid stilgestaan bij het vertrek van 2 prominente bestuursleden van de afgelopen jaren, Ben Huys en John Walda. Beide heren zijn gezien hun enorme staat van dienst, volkomen terecht uitgeroepen tot Lid van verdiensten van HBSV.

Een eer die ook Jan Symons en Suzanne Donders te beurt viel. Beide vrijwilligers hebben een geweldige staat van dienst binnen HBSV en zetten zich tot de dag van vandaag in voor onze vereniging.

Aan het einde van de vergadering werd nog stil gestaan bij het 25-jarig jubileum van Sonny Corneth, Wesley van Rosmalen en Hans van Geene. Ook vierden we het 50-jarig jubileum van Dré Linssen en het 70-jarig jubileum van Hay Janssen. Alle jubilarissen werden toegesproken en gehuldigd, met in het bijzonder laatstgenoemde.

Hay Janssen is naast 70-jarig lid van HBSV, ook ere lid en heeft een gigantische staat van dienst als bestuurslid, penningmeester en voorzitter. Mooi dat we hem zo in het zonnetje konden zetten op deze avond.

Al met Al kijkt het bestuur terug op een mooie en drukbezochte ledenvergadering, waar eens te meer bleek dat HBSV nog altijd een gezonde en groeiende vereniging is met veel betrokken leden.

Bestuur HBSV.