Verlichting veld C 

Beste HBSV’ers,

Zoals velen van jullie weten is de accommodatiecommissie en het bestuur al een hele tijd bezig met het realiseren van extra verlichting op veld C. Wat eerst een formaliteit leek te zijn is uitgelopen op een lang traject van gesprekken, offertes en berekeningen. De afgelopen week hadden we alle feiten en het definitieve standpunt van de gemeente eindelijk op tafel. Binnen het bestuur hebben we deze besproken en alles op een rij gezet. Uiteindelijk is er in gezamenlijkheid besloten om niet over te gaan tot aanschaf van extra verlichting op veld C. Het belangrijkste argument hiervoor is dat naar onze mening de investering, zowel éénmalig als structureel, niet opweegt tegen de voordelen. Ook de huidige bezetting van de velden en de verwachte ledenontwikkeling geven geen reden om deze investering op dit moment te doen.

In ons overleg is verder gekeken naar de specifieke bezetting van al onze velden en een manier om de kwaliteit hiervan zo goed mogelijk te waarborgen. Gaandeweg het gesprek is er een mooie coproductie ontstaan tussen de afdeling korfbal, voetbal en de accommodatiecommissie. Er is samen besloten om voor de trainingen van enkele van de jongste voetbalteams uit te wijken naar ons korfbalveld. Iets wat de bezettingsgraad van ons korfbalveld nog toe laat en ervoor zorgt dat we de belasting van de velden zo goed mogelijk verdelen.

We zijn ervan overtuigd dat we door deze oplossing dezelfde voordelen realiseren als bij extra verlichting op veld C, maar wel zonder dat we de investering moeten doen.

Als voorzitter ben ik trots op de manier waarop we alle belangen hebben kunnen verenigen tot dit mooie compromis.

 

Namens het bestuur