In februari 2013 hebben een aantal Venlose voetbal dieren het initiatief genomen voor Venloverbroedert. De doelstelling is om normen en waarde bij leden en toeschouwers van de 15 Venlose voetbalverenigingen onder de aandacht te brengen. Op die manier willen ze bereiken dat iedere sporter in Venlo weet wat er van hem verwacht wordt. Dit willen ze bereiken door via laagdrempelige acties aandacht te vragen voor specifieke onderwerpen. De shirtwissel actie in april 2013 en shake hands van oktober 2013 zijn daarvan een voorbeeld. De kracht van Venloverbroedert is dat ze letterlijk en figuurlijk dicht op de bal spelen. Ze weten wat er speelt in de dagelijkse aansturing van een sportvereniging en dus weten ze als geen ander waar de behoeftes liggen.

Door de krachten te bundelen en samenwerking te bevorderen wordt het onderlinge respect binnen de Venlose verenigingen vergroot. Je creëert zo als het waren een netwerk waar verenigingen met hun initiatieven, problemen en vragen terecht kunnen. De doelen die Venloverbroedert voor ogen heeft zijn:

  • Synergie.
  • Begripsvorming voor elkaars problemen. En leren van elkaar.
  • Gebruik maken van elkaars organisatorische kennis en ervaringen. Vooral sterk als je verenigingen van diverse sporten bij elkaar brengt.
  • Gezamenlijk gedragen initiatieven die tot betere resultaten leiden.
  • Verhoging betrokkenheid

Wie ideeën heeft voor ludieke acties op en rond de voetbalvelden kan die indienen via venloverbroedert@gmail.com

Artikelen: