Samen blijven werken aan een plezierige en veilige sportomgeving 

Het seizoen loopt ten einde.. De rust keert weer op de voetbalvelden in Venlo. Het gras krijgt zijn welverdiende adempauze zodat het straks, na de zomer, er weer mooi bij ligt en de last van de voetbalschoenen weer kan dragen. Aan de teamindelingen wordt de laatste hand gelegd en daarbij hoort ook de vaak lastige klus om al die teams weer goed bemand te krijgen met het juiste kader

Ook Venloverbroedert richt de blik vooruit, en kijkt tegelijkertijd graag even terug naar wat er allemaal is gebeurd het afgelopen jaar. Zo was er in september de actie “ouders langs de lijn of erover?” Gevolgd door de druk bezochte avond voor B-junioren in het Valuas met gastspreker Kevin Blom. In maart werd de actie met de ouders herhaald en in april stond het gastheerschap van een voetbalvereniging centraal. Tussendoor vonden er nog een tweetal bijeenkomsten plaats van de contactpersonen van Venloverbroedert en werd er ook nog een gezamenlijk scheidsrechterbeleid ontwikkeld en gedeeld met de verenigingen.

Naast de acties werd en wordt er hard gewerkt aan de onderlinge verstandhouding tussen de verenigingen, met nog steeds hetzelfde doel : Conflicten voorkomen of in een vroeg stadium oplossen. Dit heeft het afgelopen seizoen al meerdere keren prima gewerkt, zelfs tot buiten de stadsgrenzen. Uiteindelijk leidt dat dan weer tot een positiever en veiliger sportklimaat waarin het plezier van de sporter, de begeleider, de ouder en de scheidsrechter centraal staat.

Ook het komend seizoen zullen er weer een aantal acties plaatsvinden. De acties zijn er vooral op gericht om Venloverbroedert op de kaart te zetten en daarnaast bewustwording te creëren.

Voor iedere vereniging blijft de belangrijke taak weggelegd om Venloverbroedert actief onder de leden en bezoekers uit te dragen en het thema onder de aandacht te blijven brengen. Zonder intern draagvlak en de bereidheid om er binnen de eigen vereniging aan te werken, blijven de acties op zich staan en ebt het snel weer weg..Dan hebben we wel een mooi reclamebord langs het veld, een prachtige website of een mooie Venloverbroedert jasje aan, maar dan heeft het weinig of geen effect

Daar valt dus nog de grootste winst te behalen. Dus laten we vooral met zijn allen de handen ineen blijven slaan. Laten we samen blijven werken aan onderling respect. In een omgeving waarin eenieder met plezier van het spelletje van genieten, of dat nu is als speler, trainer, ouder, scheidsrechter, of gewoon als toeschouwer.

Iedereen die een steentje heeft bijgedragen het afgelopen seizoen: Hartelijk dank daarvoor. Namens Venloverbroedert iedereen een prachtige zomer en een welverdiende vakantie toegewenst !