Rechtsbijstand scheidsrechters 

Scheidsrechters die te maken hebben gehad met geweld op of rond het voetbalveld kunnen voortaan gratis gebruik maken van juridische hulp van ARAG (rechtsbijstand-verzekeraar en juridisch dienstverlener).

Deze nieuwe dienst is beschikbaar voor alle 30.000 KNVB-scheidsrechters en verenigingscheidsrechters. De KNVB en ARAG willen op deze manier een bijdrage leveren aan het terugdringen van het fysieke en verbale geweld op en rond de voetbalvelden Na incidenten kunnen scheidsrechters bij ARAG terecht voor gratis juridische hulp, telefonische raad en advies om al dan niet te procederen. Via de website van ARAG kunnen scheidsrechters permanent beschikken over informatie omtrent deze juridische service. Zij krijgen ook ondersteuning bij een eventuele rechtsgang.

 

Marc van Erven, directievoorzitter ARAG: “Als partner van de KNVB-scheidsrechters voelt ARAG zich nauw betrokken bij de scheidsrechters in het Nederlandse voetbal. Hiertoe behoren ook de amateurscheidsrechters. Zonder scheidsrechter geen voetbalwedstrijd. Met deze service laten wij zien dat wij achter de scheidsrechter staan en met onze juridische kennis een bijdrage kunnen leveren aan sportiviteit en respect op en rond de voetbalvelden.”

 

“De KNVB heeft onlangs besloten incidenten op de velden harder en sneller aan te pakken in het kader van de ‘Effectieve Aanpak Excessen’. Daarbij worden we ook nog eens in de rug gesteund door het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” van het ministerie van VWS.

 

Sinds januari 2011 is ARAG partner van de KNVB scheidsrechters. Samen met de KNVB werkt ARAG aan het bevorderen van Fair Play, een actie die de KNVB al jaren geleden is begonnen om wangedrag en ernstige wanordelijkheden op en rond het voetbalveld tegen te gaan.

 

Voor meer informatie zie http://www.arag.nl/over-arag/knvb/scheidsrechters