Reactie HBSV op artikel De Limburger “Stop discriminatie bij voetbalclubs” 

Reactie HBSV op artikel De Limburger “Stop discriminatie bij voetbalclubs”

Met verbijstering hebben we kennisgenomen van het artikel in de Limburger, waarin onze vereniging wordt geassocieerd met discriminatie. Het afgelopen jaar is er veel gezegd en geschreven over de sportvisie, maar dit gaat alle fatsoensnormen te buiten. Zowel het bestuur, onze leden als alle andere betrokkenen voelen zich onrecht aangedaan en zijn oprecht boos en ontdaan.

Inhoudelijk kunnen we heel kort zijn over deze kwestie. Binnen HBSV is er op geen enkele wijze sprake van beleid waarbij wij bevolkingsgroepen zouden weren. Het tegenovergestelde is zelfs het geval. De afgelopen jaren hebben wij actief gezocht naar mogelijkheden om ons ledenaantal te laten groeien en gelukkig met succes. Iedereen is dan ook welkom bij onze club.

We vinden het dan ook onacceptabel dat er op dit moment een ander beeld van onze vereniging wordt geschetst. Inmiddels hebben we dan ook juridisch advies ingewonnen en overwegen we als vereniging om aangifte te doen wegens smaad en laster.

Het is triest als het zover moet komen, maar er zijn grenzen en die zijn van onze club HBSV fors overschreden.