Melden op overtredingen 

We hebben met z’n allen afspraken gemaakt over hoe we met elkaar willen omgaan. Helaas gebeurt het toch nog dat leden zich daar niet aan houden. HBSV wil graag met deze leden in gesprek komen om in een vroeg stadium afspraken te maken en zo herhaling te voorkomen. Daarvoor hebben we een formulier "incidenten melding" ontwikkeld. Dit formulier kan door iedereen, die een afwijking op normen en waarden geconstateerd heeft gebruikt worden. Dus wacht niet te lang met melden, in een vroeg stadium is corrigeren gemakkelijker en zijn de emoties nog niet zo hoog opgelopen.