Lidmaatschap 

Lid worden? 

Nieuwe leden kunnen zich bij HBSV (voetbal en korfbal ) aanmelden via het invullen van het aanmeldingsformulier, dat te vinden is onder Bestanden / formulieren.

Het ingevulde formulier en eventueel een kopie van een identiteitsbewijs kun je inleveren bij Frank den Ouden (ad interim) (Voetbal) of Remco de Groot (Korfbal). De adressen van Jeroen en Remco staan vermeld op het formulier.

Inleveren van het ingevulde aanmeldformulier wil overigens niet zeggen dat men (direct) lid kan worden. Er kunnen namelijk redenen zijn om het lidmaatschap te weigeren. Ook kan het zijn dat er wachtlijsten bestaan voor een bepaalde leeftijdscategorie of bepaald elftal.

Contributie 

De contributie voor het seizoen 2017-2018 is als volgt:

Categorie

Senioren

JO-19 en A-jeugd

JO-17 en B-jeugd

JO-15 en C-jeugd

JO-13 en D-jeugd

JO-11 en E-jeugd

JO-9 en JO-8 en F-jeugd

JO-7 en Mini-pupillen

Niet-spelende leden

Steunende leden

Ereleden/leden van verdiensten

Contributie

€ 185,00

€ 150,00

€ 150,00

€ 135,00

€ 135,00

€ 120,00

€ 120,00

€ 95,00

€ 18.00 (vrijwillige basis)

€ 30,00

-

Alle spelende leden ontvangen per mail een factuur. Voor degene die een incassomachtiging hebben afgegeven zal het contributiebedrag rond 28 juli 2017 worden afgeschreven. Alle leden dienen voor aanvang van de competitie hun contributie voldaan te hebben. Er bestaat de mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen. De volledige contributie dient echter te zijn voldaan voor 31 december 2017. Vragen over de contributie-inning kunnen gesteld worden via contributie@hbsv.nl maar je kunt ook contact opnemen met:

  • penningmeester afdeling Voetbal: Bart Smits, telefoon 06-51 92 38 12
  • penningmeester afdeling Korfbal: Glenn Janssen, telefoon 06-52 67 66 36

 

Namens het algemeen bestuur van HBSV,

Regels aangaande verschuldigde contributie:

In principe betaalt elk lid contributie conform de leeftijdsindeling. Er zijn echter een aantal uitzonderingen:

  • Een niet-spelend lid betaalt € 18,00 contributie.
  • Een erelid betaalt geen contributie.
  • Een steunend lid betaalt € 30,00 contributie.
  • Het vierde, vijfde en verdere lid binnen één gezin betaalt € 0 contributie.

Voorbeelden:

4 voetballende broers betekent dat de vierde contributievrij is;

1 voetballende vader, 2 voetballende kinderen en 1 korfballend kind houdt in dat de persoon met het laagste contributie-tarief vrijgesteld is van contributie.

Als een nieuw lid halverwege een seizoen begint betaalt deze maar de helft. Andersom geldt dat niet: aan het begin van het seizoen het volledige bedrag betalen, halverwege stoppen betekent géén restitutie!