In memoriam: Jo van Knippenberg 

Beste HBSV’ers,

Het was niet tot deze week dat ons het bericht bereikte dat ons lid Jo van Knippenberg van ons heen is gegaan. Jo is op 10 juni op de respectabele leeftijd van 84 jaar overleden.

Jo was al vanaf zijn jonge jaren lid van onze vereniging en bleef ook na zijn actieve carrière HBSV trouw. Zo was hij een vaste gast op onze jaarvergaderingen en op de riktoernooien die in de kantine werden georganiseerd. Jo kenmerkte zich hier als een fanatieke man, die onder het genot van een biertje ook het nakaarten niet schuwde.

Enkele jaren geleden is Jo op de jaarvergadering nog gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmaatschap. Hiermee was Jo dan ook de HBSV’er met het langste lidmaatschap van onze club. Jo we zullen je missen.

Namens de leden en het bestuur van HBSV wens ik zijn vrouw Annie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

René Sanders

Algemeen voorzitter