Flinke versterking voor bestuur korfbal 

Het afgelopen jaar hebben een aantal bestuursleden van de afdeling korfbal aangeven hun functie op korte termijn te willen neerleggen. Vele van hen waren al sinds jaren in de weer voor onze club en hebben dan ook bergen werk verzet.

Om ervoor te zorgen dat alle zaken goed doorlopen en tijdig overgedragen kunnen worden is het dagelijks bestuur en het bestuur afdeling korfbal druk doende geweest om nieuwe vrijwilligers te werven, en niet zonder succes.

Met gepaste trots kan ik jullie mededelen dat we maar liefst 5 nieuwe mensen het bestuur korfbal komen versterken, te weten:

Nick Peeters

Glenn Janssen

Kim Huijs

Imke Seegers

Marie-Louise Bosch

beoogd voorzitter

penningmeester

technische commissie

technische commissie

wedstrijdsecretariaat

Samen met Ruud Verkoijen en Suzanne Donders die actief blijven is hierdoor de club compleet. Als bestuur hebben we alle vertrouwen in het nieuwe bestuur en wensen we hun veel succes en plezier met het oppakken van hun taken. Uiteraard wil ik via deze weg ook de aftredend bestuursleden bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen jaren.

René Sanders

Algemeen voorzitter HBSV.