DNA van een HBSV'er 

Het DNA van een HBSV’er

 

Sporten doe je voor je plezier. HBSV wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van sport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de sportcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. Om deze HBSV cultuur handen en voeten te geven, hebben wij de gedragsregels vervat in de drietrap eigenschap, slogan en ondersteuning:

HBSV eigenschap: een omgangsregel die het DNA van een echte HBSV’er beschrijft. Dit zijn in totaal 11 eigenschappen die gelden als een richtsnoer voor het handelen.

HBSV slogan: een rake leus die meteen tot de kern van een HBSV eigenschap komt. Deze leuzen zullen terugkomen in de preventieve acties van de commissie ‘De Waardevolle Club’.

Hulp en ondersteuning: wil je meer weten over het onderwerp van de slogan dan kun je op deze pagina tips & tricks vinden en verwijzingen naar informatieve websites.

1.Welkom bij HBSV.

HBSV'ers tonen zich een goede gast(heer). Ben een waardig ambassadeur van je vereniging.

Voor meer info klik hier

2.Plezier en sportiviteit! Dé basis van sporten bij HBSV.

HBSV'ers, gunnen elkaar plezier, gedragen zich sportief, zowel op als buiten het veld. HBSV'ers zijn daarbij een voorbeeld voor elkaar en voor anderen.

Voor meer info klik hier

3.Door respect te tonen krijg je respect.

HBSV is een trotse club: het is een club waar oog is voor elkaar, waar iedereen ertoe doet en waar respect is voor elkaars unieke talenten, eigenschappen en passies.

Voor meer info klik hier

4.Misbruik; Bij HBSV gebeurt zo iets niet!?

HBSV'ers voelen zich verantwoordelijk voor het creëren van een Veilig Sport Klimaat, waar seksuele intimidatie en seksueel misbruik niet thuis horen.

Voor meer info of hulp

5.We praten met elkaar en niet over elkaar.

HBSV'ers zijn open, eerlijk maar denken ook na voordat ze wat schrijven of zeggen; online EN offline.

Voor meer info klik hier

6.Stop pesten, begin bij jezelf.

HBSV'ers zijn alert op pesten, doen niet mee en maken het bespreekbaar.

Voor meer info klik hier

7.Alles met mate.

Binnen HBSV gaan we verstandig om met alcohol, roken en houden we hard- en softdrugs buiten de deur.

Voor meer info klik hier

8.Elkaar aanspreken is nodig om veranderingen te realiseren.

HBSV'ers creëren een respectvolle aanspreekcultuur. Bij grensoverschrijdend gedrag spreken we mensen daarop aan. Degene die aangesproken wordt accepteert dit dan ook. Lukt dat niet, dan trek je aan de bel. Je staat er niet alleen voor.

Voor meer info klik hier

9.Afspraak is afspraak.

HBSV'ers houden zich aan afspraken. Met z'n allen hebben we op diverse plekken regels bedacht en die zijn er niet voor niets.

Voor meer info klik hier

10.Zeggen wat je denkt kan ook iets aardigs zijn.

HBSV'ers benaderen elkaar op een positieve manier. Complimenten geven en ontvangen draagt bij tot een goede sfeer.

Voor meer info klik hier

11.Een steentje bijdragen.

Lid zijn van HBSV betekent meer dan sporten en sport kijken. Er is veel nodig om een vereniging draaiende te houden. Dus vele handen maken licht werk, neem initiatief en draag je steentje bij.

Voor meer info klik hier