Contributie 2015-2016 

Beste leden van HBSV,

Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 14 november 2014 hebben de leden ingestemd met volgende contributiebedragen per leeftijdscategorie

Senioren

A-jeugd

B-jeugd

C-jeugd

D-jeugd

E-jeugd

F-jeugd

Mini-pupil

Steunend leden

Niet spelende leden

Erelid

€ 180,00

€ 145,00

€ 145,00

€ 130,00

€ 130,00

€ 115,00

€ 115,00

€ 95,00

€ 30,00

€ 18,00

€ -

Alle leden ontvangen per mail een factuur. Voor degene die een incassomachtiging hebben afgegeven zal het contributiebedrag rond 17 juli 2015 worden afgeschreven. Alle leden dienen voor aanvang van de competitie hun contributie voldaan te hebben. Er bestaat de mogelijkheid om de contributie in termijnen te betalen. De volledige contributie dient echter te zijn voldaan voor 31 december 2015. Vragen over de contributie-inning kunnen gesteld worden via contributie@hbsv.nl maar je kunt ook contact opnemen met:

•penningmeester afdeling Voetbal: Patrick van Zon, telefoon 06-30 18 36 44

•penningmeester afdeling Korfbal: Glenn Janssen, telefoon 06-52 67 66 36

 

De afdeling korfbal heeft in het verleden bij de contributie-inning reiskosten in rekening gebracht die uiteindelijk aan het einde van het seizoen weer werden uitbetaald aan degene die hadden gereden. Besloten is vanaf komend seizoen ook voor de afdeling korfbal geen reiskosten meer te verrekenen via de contributie. Uiteraard is elk team vrij om dit wel onderling te regelen.

Namens het algemeen bestuur van HBSV,

 

Ben Huijs

algemeen penningmeester HBSV