Commissie "De Waardevolle Club" 

Binnen HBSV vinden we het belangrijkdat er structureel aandacht is voor de sfeer, cultuur en omgang binnen de club. Daarom heeft HBSV een commissie die zich bezig houdt met gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag binnen HBSV aan te pakken.

De commissie heeft een aantal verantwoordelijkheden:

De commissie is geen politie van de vereniging. Elk HBSV lid heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan het op niveau brengen en houden van de gestelde normen en waarden..

De commissie werkt namens het algemeen bestuur een beleid uit. Waarbij zowel correctieve- als preventieve acties worden uitgezet.

De commissie onderzoekt meldingen en heeft een adviserende rol. Alleen het bestuur mag sancties opleggen

Vragen aan leden en meldingen via dewaardenvolleclub@hbsv.nl

Naam

Michiel Dijs

Jill Goertz

Jeroen Hendrikx

Marc Orval

Vacature

Functie

Voorzitter

Commissielid

Commissielid

Commissielid

Focus

JO12+JO13+JO14+JO15

JO17+JO19

JO8+JO9+JO10+JO11

Veilig sportklimaat