Commissie "De Waardevolle Club" 

Binnen HBSV hebben we een commissie die zich ten doel gesteld heeft Normen en waarden binnen onze vereniging inhoud te geven. De commissie heeft een aantal verantwoordelijkheden:

  • De commissie is geen politie van de vereniging. Elk HBSV lid heeft de verantwoording een bijdrage te leveren aan het op niveau brengen en houden van de gestelde normen en waarden.
  • De commissie werkt namens het algemeen bestuur een beleid uit. Waarbij zowel correctieve- als preventieve acties worden uitgezet.
  • De commissie onderzoekt meldingen en heeft een adviserende rol. Alleen het bestuur mag sancties

 

Vragen aan leden en meldingen via dewaardenvolleclub@hbsv.nl

Naam

Michiel Dijs

Ruud den Brabander

Susan Derckx

Vacature

Functie

Voorzitter

Commissielid

Commissielid

Commissielid

Focus

A+B+senioren

C+D

E+F+Mini